Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Woda niezdatna Ruda Strawczyńska

zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ruda Strawczyńska

W związku z otrzymaniem informacji w dniu 11.11.2017 r z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ruda Strawczyńska gm.Strawczyn informujemy;

- z dniem 11.11.2017 r wprowadza się zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi

-przyczyną wprowadzenia ograniczenia :bakteria grupy coli (A)

- Ujęcie wody w miejscowości: Ruda Strawczyńska

- miejscowości objęte ograniczeniami; Korczyn,Małogoskie,Ruda Strawczyńska,Kuźniaki,Hucisko,Niedźwiedź, Oblęgór .ul Studzianki,Wiosenna,Widoma,Miła,Huta Górna,Huta Dolna, Strawczynek ul.
Wspólna i Turystyczna.

- Przybliżona liczba gospodarstw objętych ograniczeniem:ok 1000 gospodarstw

Ponadto informujemy,że Gmina Strawczyn i Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie podjęły następujące działania :

- zaopatrywanie mieszkańców w wodę butelkowaną do picia

-chlorowanie sieci wodociągowej i jej płukanie

-w dniu 13.11.2017 zostaną pobrane próbki kontrolne wody do badania z punktów na których wykryto skażenie

Telefony kontaktowe:

665590384 - Karol Picheta - Podinspektor d/s ZK,SO ,Ppoż

693644164 - Grzegorz Gad - Kierownik ZGK w Strawczynie