Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia wody w Mójczy gm. Daleszyce, niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy m. Mójcza. 320 gospodarstw objętych ograniczeniem.

Woda w kranach z ujęcia wody w Mójczy gm. Daleszyce niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości Mójcza. Przybliżona liczba gospodarstw objętych ograniczeniem - około 320. Dnia 9 listopada 2017 r. stwierdzono obecność bakterii z grupy Ecoli w próbce wody.