Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:88 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:88

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:36 dnia 29.10.2017 do godz. 08:00 dnia 30.10.2017

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Na skutek występujących oraz prognozowanych jeszcze opadów deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy oraz Kamiennej).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka