Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

wezbranie stany ostrzegawcze

29 X oraz w nocy 29/30 X w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, prognozuje się lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych

Na skutek występujących oraz prognozowanych jeszcze opadów deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy oraz Kamiennej).