Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH

WODA W KRANACH Z UJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSSOLINIE NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.

WODA W KRANACH Z UJĘCIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSSOLINIE NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.