Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczxyszczona Woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Bałtów i Wólka Bałtowska niezdatna do spożycia Ostrzeżenie dotyczy 16 sołectw.

Woda w kranach z ujęcia Bałtów i Wólka Bałtowska niezdatna do spożycia Ostrzeżenie dotyczy 16 sołectw.