Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na DK 79 m. Połaniec

Utrudnienie DK 79 m. Połaniec, pociąg towarowy uległ awarii na przejeździe kolejowym, wyznaczono objazdy, utrudnienie ok. 2,5 h.

Utrudnienie DK 79 m. Połaniec, pikietaż 234+300, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Sandomierz - Kraków, pociąg towarowy uległ awarii na przejeździe kolejowym, droga zablokowana, objazd dla samochodów osobowych przez m. Brzozowa, utrudnienie ok. 2,5 h.