Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Silna mgła

IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silna mgła od wieczora 20.10 do przedpołudnia 21.10 ograniczająca widzialność miejscami do 100 m

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.