Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Silna mgła

IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, silna mgła od wieczora 19.10 do przedpołudnia 20.10 ograniczająca widzialność do 100 m.

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze, zwłaszcza w dolinie Wisły, mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.