Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda z ujęcia Brzezinki - dla miejscowości; Brzezinki i Sadki; oraz z ujęcia Klemencice dla miejscowości; Klemencice, Jeziorki, Promyk niezdatna do spożycia.

Woda z ujęcia Brzezinki - dla miejscowości; Brzezinki i Sadki; oraz z ujęcia Klemencice dla miejscowości; Klemencice, Jeziorki, Promyk w gminie Wodzisław niezdatna do spożycia.