Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Zalezianka niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Zalezianka , Występa,Jaśle i część Gozdu.

Woda w kranach z ujęcia Zalezianka niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Zalezianka , Występa,Jaśle i część Gozdu.