Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zakaz spoZywania wody pitnej

Zakaz spożywania wody pitnej w gm. Gowarczów

Z dn 20.09.2017 r obowiązuje zakaz spożywania wody pitnej w gm. Gowarczów pow. Końskie. Zakaz obowiązuje w w sołectwach; Brzeżnica, Rogówek, Miłaków, Komaszyce, Morzywół. Woda butelkowana zostanie wydana w odpowiednich wyznaczonych punktach.