Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 9 m. Brody

Utrudnienie DK 9 m. Brody, pikietaż 52+000, zderzenie samochodów osobowych, zablokowany jeden pas ruchu, Policja kieruje ruchem, utrudnienie 3 h.

Utrudnienie DK 9 m. Brody, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Radom - Ostrowiec Św., zderzenie dwóch samochodów osobowych, zablokowany jeden pas ruchu, Policja kieruje ruchem.