Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda - Oblęgorek

Z dniem 24.08.2017 r wprowadza się zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu Oblęgorek dla miejscowości; Oblęgorek, Oblęgór, Pępice.

Z dniem 24.08.2017 r wprowadza się zakaz przydatności wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu Oblęgorek dla miejscowości; Oblęgorek, Oblęgór, gmina Strawczyn oraz część wsi Pępice gmina Mniów. Skażenie bakterią grupy coli(A).