Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Ruszcza Kolonia gm. Łoniów zanieczyszczona bakterią z grupy coli. Informacja na stronie internetowej Gminy Łoniów powiat sandomierski.

Woda w kranach z ujęcia Ruszcza Kolonia gm. Łoniów zanieczyszczona bakterią z grupy coli. Powyższe dotyczy mieszkańców miejscowości: Wnorów, Suliszów, Trzebiesławice, Ruszcza Płaszczyzna, Ruszcza Kolonia, Jeziory, Wojcieszyce, Bazów, Sulisławice, Skwirzowa, Królewice, Wólka Gieraszowska, Gieraszowice i Bukowa gm. Osiek. Czasowy brak przydatności wody do spożycia.