Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

gwałtowny wzrost stanów wody

W nocy w zl. Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej prognozuje się wzrosty do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe przekr stanów ostrzegawczych.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Nidy, Czarnej, Koprzywianki i Kamiennej spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.