Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk S7f

Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku na Kraków na S7f Skarżysko-Kamienna -Kielce w m. Znaleziska.Ruch odbywa się jednym pasem

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7f
3. Pikietaż: ok. 13+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Skarżysko-Kamienna -Kielce
5. Miejscowość zdarzenia: Zalezianka
6. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
7. Opis zdarzenia: zderzenie 1 sam. osobowy i 1 sam. ciężarowy
8. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. osobowy i 1 sam. ciężarowy
9. Liczba rannych: 1
10. Liczba zabitych: 0
11. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku na Kraków
12. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się jednym pasem
13. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2