Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:54 - gwałtowne wzrosty stanów wody

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:54

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.07.2017 do godz. 03:00 dnia 24.07.2017

Obszar: Rejon hydrologiczny IIIa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Przebieg: Na całym obszarze osłony, w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w miejscu ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Punktowo, krótkotrwale mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa