Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Gwałtowne wzrosty stanów wody

Prognozowane wzrosty stanów wód w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej do strefy stanów średnich oraz lokalnie wysokich.

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz lokalnie wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.