Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk 7 Kielce - Jędrzejów

Zablokowany jeden pas ruchu na DK7 Kielce - Jędrzejów w m. Chęciny.Policja kieruje ruchem wahadłowo .Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 7
3. Pikietaż: 562+000
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Jędrzejów
5. Miejscowość zdarzenia: Chęciny
6. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
7. Opis zdarzenia: Awaria samochodu ciężarowego
8. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 sam. ciężarowy
9. Liczba rannych: 0
10. Liczba zabitych: 0
11. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
12. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo
13. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2