Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

gwałtowny wzrost stanów wody

W zlewniach: Nidy, Czarnej St., Koprzywianki i Kamiennej w dzień i w nocy wzrost poziomu wody, punktowo może przekroczyć stan ostrzegawczy i alarmowy.

W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, w miejscu wystąpienia burz, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych.