Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka/przekroczenia pyłów na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W dniu 15 marca 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2017 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, tj. za okres 01.03.2016 r. - 28.02.2017 r. z pomiarów manualnych oraz za okres 15.03.2016r. – 14.03.2017r. z pomiarów automatycznych.

Zakres analiz obejmował:

 • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna i średnia roczna),
 • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
 • dwutlenek siarki SO2(średnia 24-godzinna i średnia 1-godzinna),
 • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna i średnia roczna),
 • tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),
 • benzen C6H6 (średnia roczna).

Analizowane dane mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Dane za rok 2016 zostaną ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2017 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski. 

WNIOSKI:

 1. Dla SO2 i NO2, CO i C6Hnie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych
  i alarmowych.
 2. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach, Busku-Zdroju i Starachowicach oraz na stanowisku automatycznym w Małogoszczu stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
 3. Na stanowiskach pomiarów automatycznych: w Kielcach, Nowinach i Połańcu stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Analiza stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 wykazała ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego na stacji w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej (pomiar manualny i automatyczny) oraz na stacji w Połańcu.

W załączeniu pełna treść Komunikat na temat ryzyka/przekroczenia pyłów na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

Pliki do pobrania