Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na DK9 m.Rzuchów

Zablokowana DK9 na 76km.Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów w m. Rzuchów.Policja organizuje objazdy. Czas utrudnienia: do 2,5 godz

ojewództwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: DK 9
3. Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów
4. Kilometraż zdarzenia: 76+000
5. Miejscowość najbliższa miejsca zdarzenia: Rzuchów
6. Rodzaj zdarzenia: potrącenie pieszego
7. Rodzaj pojazdów: samochód osobowy
8. Liczba rannych: 0
9. Liczba zabitych: 1
10. Rodzaj utrudnień: droga zablokowana
11. Przewidywany czas utrudnienia: do 2,5 godz
12. Rodzaj wprowadzonych zmian w organizacji ruchu: Policja organizuje objazdy