Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

gwałtowny wzrost stanów wody

świętokrzyskie, zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, gwałtowne wzrosty stanów wody

W związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.